Sledujcenu.cz - průvodce nakupováním

Strategické řízení Teorie pro praxi - Miloslav Keřkovský, Alena Hanzelková, Oldřich Vykypěl

Strategické řízení Teorie pro praxi - Miloslav Keřkovský, Alena Hanzelková, Oldřich Vykypěl
0
0 hodnocení

Výrobce: Miloslav Keřkovský, Alena Hanzelková, Oldřich Vykypěl

Při vytyčování podnikatelských cílů je nejdůležitější včasné rozpoznání nových příležitostí a uvědomění si hrozeb, které mohou využití podnikatelských příležitostí zmařit. Mohou být samozřejmě rozpoznány také intuitivně, vnuknutím. Systematický přístup k analýze prostředí, shromažďování a vyhodnocování strategicky významných informací však rozhodně nemůže škodit. Na jeho základě lze bezpochyby formulovat dlouhodobé podnikatelské a manažerské cíle úspěšněji a lépe předvídat rizika. Třetí, přepracované vydání obsahuje ucelený přehled progresivních přístupů ke strategickému řízení, který zahrnuje problematiku strategické analýzy, formulace a implementace strategií a strategického řízení. Velká pozornost je přitom věnována analýze okolí, analýze očekávání důležitých stakeholders a analýze vnitřního prostředí firmy. V této souvislosti jsou vysvětleny např. metoda ETOP, BCG matice, matice atraktivity oboru, matice přežití, metoda MAP či metoda strategických scénářů. Dále je ukázáno, jak postupovat při SWOT analýze, je vysvětlena technika SAP či tzv. Porterova analýza ad. Důraz je opět kladen na aplikaci teorie v praxi. Autoři hledají odpověď na klíčové otázky: Kdy je nezbytné změnit strategii firmy? Jak postupovat při formulaci návrhu strategie? Jak vybrat optimální strategii? Jak zvolenou strategii správně realizovat? Příručka obsahuje řadu příkladů a případových studií. Je skutečným metodickým návodem, jak při tvorbě strategie podniku v praxi postupovat. Kniha je určena zejména manažerům a vlastníkům firem, ale také studentům vysokých škol, zejména pak MBA programů. Související tituly: BP2 - IS/IT strategie - krok za krokem BP33 - Strategické řízení firemních informací. Teorie pro praxi BP45 - Ekonomie pro strategické řízení. Teorie pro praxi. BP84 - Strategický marketing. Teorie pro praxi. BP104 - Moderní přístupy k řízení výroby. BP105 - Personální strategie - krok za krokem BP106 - Business strategie. Krok za krokem BP108 - Strategie řízení nákupu. Krok za krokem BP109 - Business plán BP113 - Finanční strategie - krok za krokem BP116 - Korporátní strategie. Krok za krokem

Obchody, které prodávají Strategické řízení Teorie pro praxi - Miloslav Keřkovský, Alena Hanzelková, Oldřich Vykypěl

Aktuálně nenabízejí žádné obchody.

Dříve prodávaly obchody:

Kniha.czKniha.cz

  • Historie nejnižší ceny Strategické řízení Teorie pro praxi - Miloslav Keřkovský, Alena Hanzelková, Oldřich Vykypěl

  • Související položky