SledujCenu.cz - průvodce online nakupováním

Všeobecné obchodní podmínky


Preambule

Obchodní společnost WEBONAUTS s.r.o., se sídlem Marie Majerové 480/13, Brno, 63800, Česká republika, IČ: 07808941, DIČ: CZ07808941 vedena pod spisovou značkou C 110370 u krajského soudu v Brně od 16. 1. 2019 (dále jen "Provozovatel"), je provozovatelem internetového portálu SledujCenu.cz (dále jen "Portálu"), dostupného na url adrese https://www.sledujcenu.cz/. Provozovatel zobrazuje na Portále katalog zaregistrovaných internetových obchodů a jejich nabídku zboží. Internetový obchod může zaregistrovat majitel obchodu nebo osoba k tomu pověřená (dále jen "Obchodník").


Základní informace o portále

Portál nabízí katalog internetových obchodů - jejich popis a kontaktní informace. Dále zobrazuje katalog produktů, které zaregistrované obchody nabízejí.

Provozovatel si vyhrazuje právo na určení způsobu prezentace internetového obchodu a jeho nabídky zboží.


Internetový obchod

Obchodník musí při registraci nebo pozdější editaci internetového obchodu uvést vždy pravdivé údaje. Internetový obchod musí skutečně existovat a být dostupný na zadané url adrese.

Registrací internetového obchodu souhlasí obchodník se zveřejněním zadaných údajů na Portále a dalších partnerských službách.

Po prověření registračních údajů a schválení registrace Provozovatelem bude internetový obchod zobrazen na Portále.

Pokud zadal obchodník url adresu xml feedu, bude stažen a po prověření Provozovatelem se položky v něm obsažené začnou zobrazovat v katalogu položek.


XML feed

Údaje uvedené v xml feedu musí být pravdivé. Položky z feedu musí odpovídat skutečnosti - jejich název, url adresa, cena a doba doručení se nesmí lišit od informací uvedených v daném internetovém obchodě. Poskytnutím xml feedu souhlasí Obchodník se zobrazením položek v něm obsažených na Portále a s postkytnutím všech informací v něm obsažených pro potřeby Portálu. Specifikace xml feedu je dostupná na adrese: https://www.sledujcenu.cz/xml-feed.php.


Finanční a platební podmínky

Registrace a zobrazení internetového obchodu na portále je bez poplatků.

Provozovatel si vyhrazuje právo zpoplatnit nadstandardní služby, jako je rozšířené zpracování xml feedu, přednostní výpis internetového obchodu na Portále nebo další možnosti, které napomáhají propagaci internetového obchodu. Využívání zpoplatněných služeb je dobrovolné. Aktuální ceník služeb je dostupný na adrese: https://www.sledujcenu.cz/pricing.php


Závěrečná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit jakékoli údaje, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, dobrými mravy, nebo neodpovídají zájmům Provozovatele.

Provozovatel není odpovědný za pravdivost zveřejněných informací.

Provozovatel není odpovědný za jakékoliv právní nároky, které vzniknou v souvislosti se zveřejněním informací poskytnutých Obchodníkem.

Provozovatel neposkytne osobní údaje Obchodníka třetí straně bez souhlasu Obchodníka.

Smluvní vztah založený mezi Provozovatelem a Obchodníkem se řídí obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Provozovatel si vyhrazuje právo dle potřeby tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoliv změnit. Změny nabývají účinnosti okamžikem zveřejnění na webové stránce Portálu.

Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 01. 10. 2019.


Provozovatel serveru:

WEBONAUTS s.r.o.
Marie Majerové 480/13
638 00 Brno
Česká republika

email: kontakt@sledujcenu.cz