SledujCenu.cz - průvodce online nakupováním

TALAFANTOVÁ ČESLAVA Kde je ten právě narozený král

TALAFANTOVÁ ČESLAVA Kde je ten právě narozený král
0
0 hodnocení

Výrobce: TALAFANTOVÁ ČESLAVA

EAN: 8595557400219

Výrobní číslo: 8595557400219

Klanění mudrců Když se narodil Ježíš v judskem Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: „Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit." Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém; svolal proto všechny velekněze a zákoníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl: „Jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti; a jakmile je naleznete, oznamte mi, abych se mu i já šel poklonit." Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary - zlato, kadidlo a myrhu. Potom, na pokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do své země.

Cena 45 Kč v 1 obchodě

Obchody, které prodávají TALAFANTOVÁ ČESLAVA Kde je ten právě narozený král

Knihy Dobrovský
Kde je ten právě narozený Král - Česlava Talafantová
Přejít do Knihy Dobrovský

45 Kčdoba dodání neznámá

  • Historie nejnižší ceny TALAFANTOVÁ ČESLAVA Kde je ten právě narozený král

Zobrazit graf historie ceny
  • Související položky