SledujCenu.cz - průvodce online nakupováním

TALAFANTOVÁ ČESLAVA Kde je ten právě narozený král

TALAFANTOVÁ ČESLAVA Kde je ten právě narozený král
0
0 hodnocení

Výrobce: TALAFANTOVÁ ČESLAVA

EAN: 8595557400219

Výrobní číslo: 8595557400219

Klanění mudrců Když se narodil Ježíš v judskem Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: „Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit." Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém; svolal proto všechny velekněze a zákoníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl: „Jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti; a jakmile je naleznete, oznamte mi, abych se mu i já šel poklonit." Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary - zlato, kadidlo a myrhu. Potom, na pokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do své země.

Parametry

AUTORTalafantová Česlava
JAZYKčesky
VAZBASešitová
ŽÁNRKnihy

Cena od 40 Kč - 45 Kč v 2 obchodech

Obchody, které prodávají TALAFANTOVÁ ČESLAVA Kde je ten právě narozený král

  • Historie ceny TALAFANTOVÁ ČESLAVA Kde je ten právě narozený král

Zobrazit graf historie ceny

Historie nejnižsí ceny TALAFANTOVÁ ČESLAVA Kde je ten právě narozený král. Porovnání obchodů, které prodávají TALAFANTOVÁ ČESLAVA Kde je ten právě narozený král.

  • Související položky