Tlumočení od Jazykového servisu Hope

Spolupracujete se zahraničními společnostmi a plánujete mezinárodní jednání, avšak netroufáte si jej vést sami? V takovém případě se jen stěží obejdete bez služeb tlumočení. Této oblasti se věnuje také Jazykový servis Hope, který disponuje mnohaletými zkušenostmi, jak v poskytování tlumočení, tak v oblasti překladatelství a korektury. V neposlední řadě si můžete u Jazykového servisu Hope vybrat také některý z jazykových kurzů, jenž jsou určeny jak pro širokou veřejnost, tak pro firemní účely.

Tlumočení představuje službu, při níž se ústně převádí sdělení z jednoho jazyka do druhého. Netlumočení se samozřejmě pouze projevy typu přednášek, ale také nejrůznější rozhovory.  Odborníci rozlišují dva typy tlumočení a to tlumočení simultánní a konsekutivní.

Zatímco konsekutivní tlumočení nachází své uplatnění zejména při obchodních a úředních jednáních, simultánní tlumočení používá tlumočnické techniky i s technickou obsluhou. Při druhém zmíněném typu tlumočení, tedy při simultánním tlumočení, řečníci hovoří ve svých mateřských jazycích, v případě v jazyce, na kterém se obě strany domluví, a tlumočníci tlumočí v tlumočnických kabinách. Tlumočník tlumočí například jednání na mezinárodních konferencích do dalších jazyků tak, aby si účastníci mohli do svých sluchátek zvolit jazyk, který jim nejlépe vyhovuje.

Při konsekutivním tlumočení tlumočník počká, až řečník vysloví to, co si připravil, a poté získá tlumočník čas k převodu. Jazykový servis Hope je skutečným odborníkem na tlumočení jednání na úřadech, konferencí, obchodních jednání i porad. Cennou pomoc u Hope najdete také v případě firemních prezentací, školení, seminářů, přednášek a soudních řízení. Tlumočit si od www.jazykovyservis.cz/tlumoceni/ můžete nechat také výstavy a veletrhy, případně zahraniční návštěvy.