Sledujte aktuální nabídku kurzů pro pracovníky v sociálních službách

Rádi byste se našla v povolání, které má skutečně smysl? Začněte pracovat v oblasti sociálních služeb a začněte pomáhat tam, kde je to potřeba.

Kde získat vzdělání v oblasti sociálních služeb?

Potřebné vzdělání si můžete doplnit prostřednictvím kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách ve Vzdělávací agentuře Seduca. Kurz je pravidelně nabízen v mnoha českých a moravských městech. V bohaté nabídce jistě najdete i to, v jehož blízkosti se nachází Vaše bydliště. Kurz je možné hradit prostřednictvím úřadu práce. Svým obsahem plně odpovídá požadavkům na odbornou způsobilost k výkonu povolání v sociálních službách podle sociálního zákona č. 108/2006 Sb. Tento ale i další kurzy probíhající prostřednictvím Vzdělávací agentury Seduca jsou vedeny kvalitním týmem lektorů, kteří během své praxe získali bohaté zkušenosti v oblasti sociálních služeb. Během kurzů se tyto nabyté vědomosti a zkušenosti snaží předat dál svým studentům. Více informací o jednotlivých kurzech se dovíte od pracovníků Vzdělávací agentury Seduca. Kontaktní údaje na ně naleznete zde www.seduca.cz/kontakt.

Profesní uplatnění pečovatelky

Pečovatelka je považována za jednu z nejbližších osob klienta, která se o něj stará. Jako ideální se jeví, kdy se z pečovatelky a jejího klienta stanou partneři, kteří spolu dokáží komunikovat v jakýchkoliv každodenních činnostech. Pečovatelka může mít nejrůznější náplň práce. V nejčastějších případech jde o zajištění hygienické péče, podávání stravy nebo třeba o doprovod na vyšetření k lékaři. Po absolvování vzdělávání v sociálních službách může pečovatelka najít profesní uplatnění, jak v soukromé, tak státní sféře. Obvykle se může pečovatelka uplatnit v domácnostech, v ambulantních či pobytových zařízeních služeb. Záleží pouze na Vás, zda se rozhodnete pracovat ve stacionáři, léčebnách či třeba v domovech pro seniory. Možné jsou také domovy pro osoby se zdravotním postižením či nejrůznější zdravotnická zařízení lůžkové péče.