Přihlaste se do kurzu pro pracovníky v sociálních službách již v květnu

Zaujala Vás nabídka na zaměstnání v sociálních službách, avšak chybí Vám absolvování kurzu pro pracovníky v sociálních službách? Rozhodně nezoufejte, neboť vzdělání v této oblasti si můžete v dohledné době doplnit ve Vzdělávací agentuře Seduca. Tato vzdělávací agentura pořádá kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách v mnoha českých i moravských městech. Nenajdete-li kurz přímo v místě Vašeho bydliště, můžete do kurzu dojíždět do nejbližšího krajského města. Kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí a obsahově odpovídá požadavkům na odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách dle sociálního zákona 108/2006 Sb. Cena kurzu pro jednoho účastníka činí 6 800 a částku lze uhradit také prostřednictvím úřadů práce.

Dříve než se do kurzu přihlásíte, je potřeba splnit základní požadavky. Uchazeč by měl mít dovršen osmnáctý věk, prokázat trestní bezúhonnost i zdravotní způsobilost. Podmínkou je také dokončené základní vzdělání. V kurzu si osvojíte vědomosti ze standardů kvalit sociálních služeb, základ ochrany zdraví, úvodu do psychologie, patopsychologie i somatologie, prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby. Obsahově je kurz velmi pestrý a dovíte se cenné informace i z jiných podoborů sociálních služeb. Součástí kurzu pro pracovníky v sociálních věcech je také praktická část. Díky vzdělávání v sociálních službáchmůžete zvýšit šance na získání perspektivního zaměstnání.

Vzdělávací agentura Seduca nabízí také mnohé další kurzy. Nově se lze přihlásit například do seminářů na téma Škola paměti pro osobní rozvoj pracovníků v sociálních službách, Specifika komunikace s klienty s Alzheimerovou chorobou nebo Změny ve stáří a jejich simulace gerontooblekem. Semináře jsou organizovány pro zaměstnance jednoho konkrétního zařízení v jeho vlastních prostorách. Kurzy probíhají v dopolední a brzkých odpoledních časech.