Levné jazykové kurzy v Brně

Známé rčení „kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem“ platí v dnešní době ještě několikrát více, než v letech předešlých. Žijeme totižto v multikulturální společnosti, a velmi často máme nyní možnost potkat nějakého afrického studenta u nás, anebo vlastně kteroukoliv jinou rasu či národnost. Můžete argumentovat, že už se jazyky učit nemusíte, protože existuje plno počítačových překladů, a tedy když si něco potřebujete přeložit, nepotřebujete k tomu znalosti, ale pouze počítač. Ale dokážete si představit, že byste opravdu na všechno museli počítač použít? Dejme tomu, že na překlad doma, pro vaši potřebu, nebo do školy, do práce, to stačit může; ale když budete na dovolené, kde každý bude mluvit anglicky, a vy nebudete umět vytvořit jednoduchou souvislou větu, asi to pro vaši psychiku nebude ten nejlepší dárek. V dnešní době se totižto stále častěji v jazykové škole v Brně setkáváme se studenty, kteří sice mají výuku anglického jazyka již od základní školy, gramatiku umí lépe než leckterý Američan, ale mluvení je přesně kámen úrazu. Naše školství je bohužel v tomto ohledu nastaveno poněkud špatným směrem. Vždyť hlavně mluvit a dorozumět se je základ a důvod, proč se učíme kterýkoliv cizí jazyk!
Jak jinak by potom mohl přežít takový tlumočník? Samozřejmě, ani on nezná všechna anglická slovíčka. Ale když zahraniční kolega mluví, rozumí mu natolik, že dokáže ihned překládat. Chtěli byste i vy být tlumočníkem? Nebo naopak jednoho potřebujete? Vše můžete mít. V základě rozeznáváme dva typy tlumočení – konsekutivní a simultánní. Konsekutivní probíhá tak, že zahraniční partner řekne pár vět, načež se umlčí a je nyní na řadě konsekutivní tlumočník, který sedí spolu s posluchači v místnosti. Opakem je simultánní překlad, kdy cizojazyčně hovořící člověk mluví, a tlumočník sedí ve vzduchotěsné kabině a tlumočí posluchačům do sluchátek okamžitě. Pokud máte zájem si tlumočníka objednat, neváhejte navštívit www.jazykovyservis.cz/tlumoceni/.
Pokud se však na tlumočníka spoléhat nechcete, naučte se cizí jazyk sami! Nenechte se odradit neúspěchy – abyste je totiž co nejvíce eliminovali, musíte pečlivě vybírat jazykovou školu. Samozřejmě, že ne všechny budou co do kvality totožné. Jazykové kurzy v Brně jsou však dostupné téměř všude a vy tak máte možnost volby.