Kurzy pro pracovníky v sociálních službách

Jste již delší dobu vedeni na úřadu práce a vaše šance na uplatnění znalostí, které jste nabyli v rámci svých studií, ať už na středních odborných učilištích, nebo na jiných středních či vysokých školách, je mizivá? Nebaví vás neustále konzultovat s vaší pracovní poradkyní vaši situaci? Nebaví vás sedět doma bez práce a nelíbí se vám ani fakt, že nemáte žádný pořádný příjem?

Přemýšleli jste už o tom, že byste začali znovu studovat? Není třeba vystudovat celou školu znovu, abyste nabyli potřebné vědomosti a dovednosti, můžete využít také nabídek nejrůznějších rekvalifikačních kurzů, které se hodí jak pro muže, tak pro ženy jakéhokoliv věku. Jestliže dostatečně odůvodníte potřebu rekvalifikačního kurzu, může vám být pracovním úřadem schváleno proplacení rekvalifikace v plné výši.

Jste-li komunikativní a toužíte-li po práci s lidmi, můžete právě teď vyzkoušet nabídku společnosti Seduca, která má ve svém portfoliu například kurzy pro pracovníky v sociálních službách. Jestliže se rozhodnete podstoupit tento krok a přihlásíte se na některý z kurzů probíhajících v rámci České republiky, momentálně například v Praze, můžete navštívit webové stránky vzdělávacího centra www.seduca.cz/vzdelavani-pracovniku-v-socialnich-sluzbach a zjistit, co všechno je potřebné k tomu, abyste dopomohli k snazšímu nalezení práce.Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Praha je akreditovaný dle příslušného zákona a je určen nejen těm pracovníkům v sociálních službách, kteří vykonávají přímou obslužnou péči či základní výchovnou nepedagogickou činnost, ale zároveň i těm, kteří jakkoliv pečují o osoby, jenž kvůli zdravotním či jiným komplikacím musí být pod kontrolou sociálního pracovníka. Je ovšem určen nejen pro zájemce z řad zaměstnanců sociálních služeb, ale také pro další z vás, kteří by si chtěli rozšířit odborné znalosti a dovednosti pro snazší získání zaměstnání.