Kurz první pomoci v Seduce

Pracujete v oblasti sociálních služeb a rádi byste si osvojili pravidla šetrné sebeobrany v podmínkách sociálních služeb? Vámi požadovaný kurz za velmi výhodnou cenu necelých deseti tisíc si můžete udělat ve vzdělávacím centru Seduca. Kurz probíhá za maximálního počtu osmnácti osob v osmi vyučovacích hodinách. Během kurzu se seznámíte s legislativním rámcem i s problémovým chováním klientů a s jejich spouštěčem.

Pevnou součástí kurzu šetrná sebeobrana jsou rovněž metody deeskalace, techniky šetrné sebeobrany. Při sebeobraně by měl umět každý zúčastněný ovládat přechodové polohy i zvládat zvláště nebezpečné situace, při kterých může docházet ke škrcení, držení vlasů a podobně. Více informací k tomuto kurzu Vám poskytnou pracovníci Vzdělávacího centra Seduca, jejichž kontakty naleznete na této webové adrese www.seduca.cz/kontakt.

Vzdělávací centrum Seduca nabízí kromě kurzu šetrné sebeobrany v podmínkách sociálních služeb také jiné kurzy. K všeobecnému vzdělání každého člověka by mělo patřit rozhodně ovládání pravidel první pomoci. Bohužel ne vždy tomu tak je. Zejména při práci s lidmi se vyplatí umět poskytnout první pomoc. Osvojte si tuto schopnost v kurzu první pomoc ve vzdělávacím centru Seduca.

Toto vzdělávací centrum nabízí tři typy tohoto kurzu. První kurz základů první pomocí je určen pro všechny pracovníky v sociálních službách. Druhým typem je základní norma zdravotních znalostí pro pedagogické pracovníky. Jedná se o kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. První pomoc od A do Z je určen všem, kteří by si rádi lépe osvojili pravidla první pomoci. Tento kurz Vám pomůže poskytnout první pomoc v jakékoliv situaci.