Kde si doplnit vzdělání pro pečovatelky levně?

Pomalu se po rodičovské dovolené porozhlížíte, kam byste se mohli profesně zařadit, a lákají Vás sociální služby? Potřebné vzdělání můžete získat ve Vzdělávací agentuře Seduca.

Kde se právě otevírá kurz pro pracovníky v sociálních službách?

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí a svým obsahem plně odpovídá požadavkům na odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách podle sociálního zákona č. 108/2006 Sb. Cena kurzovného je již několik let neměnná a činí 6 800 Kč. V některých případech je možné kurzovné zaplatit prostřednictvím úřadů práce. Další možností je zaplacení kurzovného na splátky. Existuje hned několik důvodů, proč si doplnit vzdělání právě ve Vzdělávací agentuře Seduca. Jedním z nich je skutečnost, že semináře i kurzy jsou vedeny odborným týmem lektorů. Velmi příznivá je také dostupnost kurzu, neboť kurz je otevírán ve třiceti městech České republiky. Mezi nimi se pravidelně objevují například České Budějovice, Hradec Králové, Jičín, Havlíčkův Brod, Humpolec, Brno, Praha, Jihlava i Žďár nad Sázavou. Je tedy více než velká šance na to, že kurz bude v blízké době otevřen nedaleko Vašeho bydliště.

Co nabízí kurz pro pečovatelky?

Kurz pro pečovatelky je rozdělen na část teoretickou a část praktickou. Během seminářů získáte náhled do problematiky sociálních služeb, standard sociálních služeb, základ komunikace, úvodu do psychologie i psychopatologie. Během kurzů si osvojíte rovněž vědomosti z oblasti somatologie, základů ochrany zdraví, základ hygieny a aktivizace klienta. Více informací o náplni kurzu pro sociální pracovníky se dovíte na webovém portále Vzdělávací agentury Seduca. Během praxe pak můžete osvojené vědomosti upotřebit v domech s pečovatelskou službou, penzionech a domovech pro seniory, organizacích zajišťujících pečovatelské služby v domácích prostředích apod.