Je čas na změnu práce?

Dříve nebo později se každá žena dostane do situace, kdy musí řešit otázku návratu do zaměstnání po skončení rodičovské dovolené. Ty šťastnější mají možnost navázat tam, kde před odchodem na rodičovskou dovolenou skončily. Ale ne každá má možnost vrátit se na stávající pozici ať už z důvodu ukončené pracovní smlouvy anebo z vlastního rozhodnutí změnit zaměstnavatele. V tom případě má před sebou kolotoč výběrových řízení a pohovorů. Má před sebou jednu z největších životních změn. Z maminky na plný úvazek se stane maminka na poloviční úvazek a vyvstává otázka, jak skloubit profesní a pracovní život.

Nebojte se udělat zásadní rozhodnutí

Kromě toho, že se po letech strávených doma musí znovu zapojit do kolektivu a začít se pravidelně setkávat se zcela jinou sociální skupinou, tak také musí přijít na to, jak postavit zaměstnání a péči o rodinu na stejnou úroveň, aby rodina jejím nástupem do zaměstnání nestrádala, ale zároveň zaměstnavatel neměl pocit, že z práce utíká. Velmi často se tak stane, že žena dospěje k rozhodnutí, že její stávající zaměstnání lze velmi obtížně, případně vůbec skloubit s péčí o rodinu a z toho důvodu se rozhodne změnit svou specializaci. Jedním ze způsobů, jak rozšířit své vzdělání a nemuset absolvovat kompletní studium na vysoké škole je absolvování kvalifikačního kurzu. Takový kurz je zpravidla rozložen do několika hodin teoretické a praktické výuky a jeho absolvováním získá dotyčný potřebnou specializaci k výkonu činnosti v daném oboru.

Dělejte práci, která vás bude naplňovat

Jestliže uvažujete například o tom, že byste rádi našli uplatnění v sociálních službách, pak by pro vás mohl být zajímavý Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Brno, který je organizován vzdělávací agenturou Seduca. Ta se zaměřuje právě na vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Jedná se o kurz akreditovaný MŠMT a studium je možné hradit také prostřednictvím Úřadu práce.  Všechny další podmínky, které je potřeba splnit najdete na stránkách www.seduca.cz/rekvalifikacni-kurzy/kvalifikacni-rekvalifikacni-kurz-pro-pracovniky-v-socialnich-sluzbach. Úspěšný absolvent tohoto kurzu získává možnost pracovat v sociálních službách. Důležité však je nezaměňovat tuto pozici s profesí sociálního pracovníka. Pracovník v sociálních službách je ten, pro kterého není práce jen časový úsek od-do. Je to člověk, který klientům v daném zařízení mnohdy nahrazuje jejich rodinu. Mezi pracovníkem v sociálních službách a jejich klienty vzniká často silné pouto. Proto je při volbě této profese důležité předem zvážit, zda máte odpovídající předpoklady a to nejen ty, které zahrnují odborné znalosti. Ty vám zprostředkuje kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Praha, ale je potřeba zamyslet se také nad tím, zda máte také dostatečnou fyzickou a psychickou odolnost, zda vám nechybí dostatečná dávka empatie a práce je pro vás posláním.