Další vzdělávání pracovníků v sociálních službách

Práce v sociálních službách patří k profesím, které vyžadují velkou psychickou odolnost. Není proto divu, že se jedná o pozice, které jsou obsazovány na základě absolvování kvalifikačních kurzů a pravidelně jsou pořádány odborné semináře právě pro pracovníky v sociálních službách.

Jak se stát pracovníkem v sociálních službách

Požadavky na pracovníky v sociálních službách jsou poměrně vysoké. Kromě trestní bezúhonnosti a zdravotní způsobilosti, které jsou samozřejmostí je potřeba absolvovat také speciální kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, který je akreditovaný MPSV a zahrnuje jak teoretickou, tak také praktickou část. Teorie je zaměřena na poznatky z klíčových oborů jako jsou somatologie, psychologie, právo, etika. I když by se vám mohlo zdát, že tyto obory spolu vzájemně nikterak nesouvisí, pro výkon profese pracovníka v sociálních službách jsou nezbytností. Pracovník v sociálních službách, to totiž není jen odborník, který má odborné znalosti. Musí to být především člověk se silně vyvinutou schopností empatie a s výbornými komunikačními schopnostmi. Tato profese vyžaduje nejen silné sociální cítění, ale také notnou dávku trpělivosti a schopnosti vést dialog. Vedle toho je však nutné zajímat se o neustálý rozvoj, který v tomto oboru probíhá. V zájmu každého pracovníka či instituce by mělo být neustálé vzdělávání. Ideální formou vzdělávání v sociálních službách jsou speciální semináře, které nabízí například agentura Seduca.

Semináře realizované agenturou Seduca

Na jejich stránkách si můžete vybrat z aktuálního seznamu vypsaných seminářů, případně se domluvit na realizaci semináře na téma, které bude odpovídat vašim požadavkům. Tyto semináře se konají přímo v dané instituci, která si o jejich pořádání zažádá a jsou limitovány počtem 30 účastníků. Jednotlivá témata jsou neustále aktualizována a reaguji na nejmodernější trendy v práci s klienty v sociálních zařízeních. Bližší informace najdete na stránkách agentury, nebo se můžete spojit přímo s některým ze zaměstnanců. Všechny potřebné kontakty najdete na stránkách www.seduca.cz/kontakt.