Sledujcenu.cz - průvodce nakupováním

Správní řád Komentář 5. vydání - Luboš Jemelka, Klára Pondělíčková, David Bohadlo

Správní řád Komentář 5. vydání - Luboš Jemelka, Klára Pondělíčková, David Bohadlo
0
0 hodnocení

Výrobce: Luboš Jemelka, Klára Pondělíčková, David Bohadlo

Tento komentář poskytuje podrobný výklad jednotlivých ustanovení správního řádu, tedy obecného předpisu pro vedení správních řízení, uzavírání veřejnoprávních smluv, přijímání opatření obecné povahy nebo provádění dalších úkonů ve veřejné správě. Oproti předchozím vydáním reaguje tento komentář na poslední novely správního řádu, resp. na změny v dalších zákonech, na které se v textu komentáře odkazuje. Zohledňovány jsou v něm nejen nové zkušenosti s praktickým vedením správních řízení, ale například též nejnovější soudní judikatura, zejména Ústavního soudu, Nejvyššího správního soudu, ale v řadě případů i soudů krajských. Ta vnesla nové světlo na řadu ustanovení správního řádu, ať jde o problematiku podjatosti, doručování, podkladů pro vydání rozhodnutí, opravných prostředků, zvláštních typů řízení, opatření obecné povahy apod. Současně komentář zohledňuje i další poznatky právní vědy a poukazuje na některé nově vydané publikace. Komentář je určen nejen úředním osobám, které provádí úkony podle správního řádu, ale rovněž všem, s kým je nebo může být vedeno správní řízení (popř. prováděn jiný úkon podle správního řádu) či studentům škol, které se věnují veřejné správě. Jsme přesvědčeni, že tento komentář může být přínosem pro odbornou i laickou veřejnost a pomůže všem, kdo správní řád aplikují i těm, vůči nimž je aplikován. Související tituly: BK41 Zákon o kontrole. Komentář EJ110 Přehled rozhodnutí ve správním soudnictví v letech 2003 - 2013 EKZ154 Soudní řád správní. Komentář

Obchody, které prodávají Správní řád Komentář 5. vydání - Luboš Jemelka, Klára Pondělíčková, David Bohadlo

Aktuálně nenabízejí žádné obchody.

Dříve prodávaly obchody:

Kniha.czKniha.cz

  • Historie nejnižší ceny Správní řád Komentář 5. vydání - Luboš Jemelka, Klára Pondělíčková, David Bohadlo

  • Související položky