SledujCenu.cz - průvodce online nakupováním

Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 6. ročník základných šk˘l - Jarmila Krajčovičová

Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 6. ročník základných šk˘l - Jarmila Krajčovičová
0
0 hodnocení

Výrobce: Jarmila Krajčovičová

EAN: 9788010033614

Výrobní číslo: 9788010033614

Diktáty sú zamerané na opakovanie učiva z 5. ročníka, na neutrálne a citovo zafarbené slová, tvorenie slov, podstatné mená, prídavné mená, zámená, slovesá, príslovky, predložky, citoslovcia, priamu reč, jednoduchú vetu, sloh (statický a dynamický opis, ,,ja" a ,,on" rozprávanie) a záverečné opakovanie. Nácvičné diktáty pomáhajú rozvíjať a upevňovať nadobudnuté vedomosti, obohacujú slovnú zásobu a zlepšujú rečové schopnosti žiaka. Sú tematicky rôznorodé a svojím obsahom pútavé. Zodpovedajú novému Štátnemu vzdelávaciemu programu a korešpondujú s požiadavkami ISCED 2 na žiakov 6. ročníka ZŠ v predmete slovenský jazyk a literatúra.

Cena 63 Kč v 1 obchodě

Obchody, které prodávají Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 6. ročník základných šk˘l - Jarmila Krajčovičová

  • Historie ceny Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 6. ročník základných šk˘l - Jarmila Krajčovičová

Zobrazit graf historie ceny

Historie nejnižsí ceny Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 6. ročník základných šk˘l - Jarmila Krajčovičová. Porovnání obchodů, které prodávají Nácvičné diktáty zo slovenského jazyka pre 6. ročník základných šk˘l - Jarmila Krajčovičová.

  • Související položky