SledujCenu.cz - průvodce online nakupováním

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2020 - PILÁTOVÁ Jana Ing., KADLEC Jiří Ing., CHALUPA Rostislav Ing., PROCHÁZKOVÁ Dagmar Ing., SEDLÁK Roman Ing., SK

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2020 - PILÁTOVÁ Jana Ing., KADLEC Jiří Ing., CHALUPA Rostislav Ing., PROCHÁZKOVÁ Dagmar Ing., SEDLÁK Roman Ing., SK
0
0 hodnocení

Výrobce: ANAG

EAN: 9788075542502

Výrobní číslo: 9788075542502

Již 17. vydání populární publikace, která vychází po roční odmlce, zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů.Velké množství praktických příkladů a podrobných postupů Přestože v posledních dvou letech nebyla v oblasti účetnictví přijatá žádná významná legislativní změna, je publikace oproti předcházejícím vydáním významně upravena. V jednotlivých kapitolách jsou popsány používané účetní metody s konkrétními příklady z praxe. Kniha je doplněna o praktické zkušenosti související s aplikací různých účetních předpisů a můžete zde nalézt také úpravy účetních postupů v případech, kdy účetnictví reaguje na změny daňových zákonů.Podrobněji k obsahu publikace Kniha je rozdělena do 12 kapitol, které obsahují teoretická východiska k jednotlivým oblastem účetnictví (dlouhodobý majetek, zásoby, cenné papíry, finanční majetek, zúčtovací vztahy, vlastní kapitál, závazky, úvěry, odložená daň a rezervy, náklady a výnosy, účetní závěrka, účetní a daňová soustava, mezinárodní standardy finančního výkaznictví). V těchto kapitolách jsou zdůrazněny zásady a metody vyplývající z vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě po

Parametry

AUTORDagmar Procházková, Jana Pilátová, Jana
JAZYKčesky
VAZBAKroužková
ŽÁNRKnihy

Cena 659 Kč v 1 obchodě

Obchody, které prodávají Abeceda účetnictví pro podnikatele 2020 - PILÁTOVÁ Jana Ing., KADLEC Jiří Ing., CHALUPA Rostislav Ing., PROCHÁZKOVÁ Dagmar Ing., SEDLÁK Roman Ing., SK

  • Historie ceny Abeceda účetnictví pro podnikatele 2020 - PILÁTOVÁ Jana Ing., KADLEC Jiří Ing., CHALUPA Rostislav Ing., PROCHÁZKOVÁ Dagmar Ing., SEDLÁK Roman Ing., SK

Zobrazit graf historie ceny

Historie nejnižsí ceny Abeceda účetnictví pro podnikatele 2020 - PILÁTOVÁ Jana Ing., KADLEC Jiří Ing., CHALUPA Rostislav Ing., PROCHÁZKOVÁ Dagmar Ing., SEDLÁK Roman Ing., SK. Porovnání obchodů, které prodávají Abeceda účetnictví pro podnikatele 2020 - PILÁTOVÁ Jana Ing., KADLEC Jiří Ing., CHALUPA Rostislav Ing., PROCHÁZKOVÁ Dagmar Ing., SEDLÁK Roman Ing., SK.

  • Související položky